Mühendislik Sigortaları

  • İnşaat Sigortaları

İnşaatın ön depolama safhasında başlar. Taahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhidin karşılaşabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılayan sigorta poliçesidir.

  • Elektronik Cihaz

Elektronik cihazların çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik sebeplerle oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken teminat ve ikame masraflarını karşılayan sigorta poliçesidir.

  • Makine Kırılması

Makinelerin çalışırken ve aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik sebeplerle oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken teminat ve ikame masraflarını karşılayan sigorta poliçesidir.

  • Montaj Sigortaları

Montajın ön depolama safhasında başlar. Taahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhidin karşılaşabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılayan sigorta poliçesidir.