Sorumluluk ve Ferdi Kaza

Sorumluluk Sigortası; üçüncü şahıslara karşı, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alınırsınız.

Ferdi Kaza Sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar ferdi kaza sigortası poliçesi yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına almış olurlar.

  • Zorunlu Hekim Sigortası

Doktor veya diş hekimiyseniz, mesleki hizmetleriniz sırasında, hastalarınızın bir kusur ya da ihmal nedeniyle yaralanması, sağlık durumlarının daha da ağırlaşması veya yaşamlarını kaybetmeleri sonucunda oluşabilecek tazminat taleplerini karşılayan sigorta ürünüdür.

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat, mali müşavir, doktor, iş güvenlik uzmanı, mimar, mühendis gibi meslek erbaplarının mesleki hataları ya da ihmalleri sebebiyle oluşabilecek üçüncü şahıs tazminatlarını karşılayan sigorta ürünüdür.

  • İşveren Sorumluluk Sigortası

İşverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabii işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsayan sigorta ürünüdür.

  • Asansör Sorumluluk Sigortası

Sigortalının konut, iş yeri ya da alışveriş merkezlerinde bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta ürünüdür.

  • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Yükümlülük Sigortası

Sigortalının faaliyetleri sırasında oluşan beklenmedik ve ani olaylar sonucunda işletmede bulunan üçüncü şahısların bedeni ve maddi kayıpları nedeni ile ileri sürebilecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

  • Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürettiğiniz ve/veya satmış olduğunuz ürünlerin kusurundan kaynaklanan olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar dolayısıyla firmanıza karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı zararlarınızı tazmin eden sigorta ürünüdür.

  • Ferdi Kaza Sigortası

Beklenmedik kaza riski nedeniyle kendinizi teminat altına alabileceğiniz; kazalara ilaveten deprem, sel, yer kayması ve terör olaylarına karşı da risk ve zararlarınızı teminat altına almaya yarayan sigorta ürünüdür.