Sorumluluk ve Ferdi Kaza

Sorumluluk Sigortası; üçüncü şahıslara karşı, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alınırsınız.

Ferdi Kaza Sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar ferdi kaza sigortası poliçesi yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına almış olurlar.

  • Zorunlu Hekim Sigortası
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • İşveren Sorumluluk Sigortası
  • Asansör Sorumluluk Sigortası
  • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Yükümlülük Sigortası
  • Ürün Sorumluluk Sigortası
  • Ferdi Kaza Sigortası