Araç Sigortası

  • Kasko Sigortası

Kasko sigortaları, poliçedeki maddelere bağlı olarak kaza, yangın, doğal afet, terör olayı, toplumsal hareket, sel, su baskını gibi olumsuz durumların araca verebileceği hasarları karşılayan sigorta ürünüdür. Poliçede ilgili maddeler bulunması durumunda kasko sigortası yaptırarak yol yardımı, hukuksal koruma, anahtar kaybı, cam kırılması gibi durumlarda da kasko sigortasından yararlanılabilir.

• Vizyon Sigorta’nın Kasko Sigortası ile aracınız, iradeniz dışında hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda güvence altında olur.

• Hayvanların araca vereceği zararlara karşı güvence altında olursunuz.

• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlara karşı güvence altında olursunuz.

• Deprem, sel ve su baskını sonucu gibi doğal afetler sonucu oluşan zararlarınız güvence altındadır.

• Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlara karşı güvence altında olursunuz.

• Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlarda da aracınız güvence altında olur.

• Asistans hizmetiyle aracınızın karşılaştığı problemler zaman kaybetmeden çözüme ulaşır. Kaza, arıza gibi durumlarda yolda kalmazsınız.

  • Trafik Sigortası

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

  • İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Sigortası

Kullanıcıların kasko sigortaları ile beraber, talepleri üzerine oluşturabilecekleri isteğe bağlı bir ek teminat olarak kategorize edilir. Üçüncü kişiye verilecek maddi, bedensel zararların zorunlu trafik sigortası kapsamının dışında kalan kısmını karşılamakla yükümlü olan ek teminat, motorlu kara taşıtları için geçerlidir. Zorunlu trafik sigortasının karşı araçta tamamını karşılamadığı maddi hasarın, kapsamı aşan tutarını tazmin eden İMM, zorunlu trafik sigortasının limitlerinin üzerindeki zararları da karşılar.