Yangın Sigortası

Yangın, yıldırım, infilak gibi beklenmeyen her türlü riske karşı iş yerinizi güvenceye alarak, sigortalı mallarda uğranılan zararlar, şirketimiz tarafından sigorta bedeli tutarınca karşılanır. Yıllarca verdiğiniz gayretiniz ve çalışmanızın ürünü olan kazanç kapınız Endüstriyel Yangın Sigortası ile güvence altındadır.

  • İş yeri Paket Sigortası

İş yeri binaları ile demirbaş, makine-tesisat, emtia, kasa muhteviyatı, camlar, çalışanlar ve üçüncü kişileri sigorta güvencesi altına alan sigorta türüdür.

  • Yangın Sigortası

Yangın, yıldırım düşmesi ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin bina, konut ve iş yerlerinde oluşturduğu hasarları teminat altına alan sigorta türüdür. 

  • Konut Paket Sigortası

Konut Paket Sigortası, ev ve içindeki eşya; yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı geniş kapsamlı olarak koruma altına alır.

  • Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

Ansızın yaşanabilecek riskler sonucunda otel binanızın ve demirbaşlarınızın uğrayacağı zararları, satın alınan teminatlar dahilinde koruma altına alan bir yangın sigortasıdır.

  • Akaryakıt İstasyon Paket Sigortası

İstasyonunuzda karşılaşabileceğiniz riskler ve bütün sigorta ihtiyaçlarınız düşünülerek bu riskleri tek bir poliçede birleştiren bir paket üründür. İstasyonunuzdaki taşınır/taşınmaz tüm mallarınızı, makine ve elektronik cihazlarınızı kısacası sizin için değerli olan tüm varlıklarınızı, kaza ve sorumluluklarınızı, istenilen bedellerle güvence altına almış olursunuz.

  • Eczanem Paket Sigortası

Eczanenizde karşılaşabileceğiniz riskler ve bütün sigorta ihtiyaçlarınız düşünülerek, bu riskleri tek bir poliçede birleştiren bir paket üründür. Eczanenizdeki taşınır/taşınmaz tüm mallarınızı, makine ve elektronik cihazlarınızı kısacası sizin için değerli olan tüm varlıklarınızı, reçete ve kupürlerinizi, kaza ve sorumluluklarınızı en ekonomik çözümlerle istenilen bedellerle güvence altına almış olursunuz.

  • Endüstriyel Paket Sigortası

Sınai ve ticari faaliyette bulunan üretim, depolama gibi yatırımlarınızın maddi hasar risklerine karşı teminat alabileceğiniz, bununla birlikte makineye bağlı kar kaybı, hasar sonucu faaliyetin aksaması nedeniyle oluşan gelir kaybınızı ya da faaliyetinize özel taşıdığınız riskler için teminat verebilen sigorta ürünüdür.

  • Site Paket Sigortası

Hırsızlık, doğal afetler ve beklenmedik olaylara karşı, ortak alanların veya burada yaşayan şahısların güvenliğini teminatlarıyla güçlendirir, olası risklere karşı koruyan sigorta ürünüdür.