Zorunlu Sigortalar

Zorunlu Sigortalar, hem sigorta sahibini güvence altına alıp üçüncü şahısları risklere karşı korumak için hem de kamu güvenliğini sağlamak için yasal mecburiyeti bulunan sigorta poliçeleridir.

  • Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen, Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartıdır. Trafik sigortasının eki niteliğinde olan Yeşil Kart, kazanın meydana geldiği ülkede yapılması zorunlu olan Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına(Trafik Sigortası) eşdeğer bir belgedir.

  • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasıdır.

  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalı üzerine düşecek hukuki sorumluluğu teminat altına alan sigorta ürünüdür.

  • Dask Zorunlu Deprem Sigortası

Evinizi depremin neden olabileceği maddi hasarlara karşı güvence altına alan ve teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından verilen yaptırılması zorunlu bir sigortadır.

  • Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sigorta türüdür.

  • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.