Finansal Kayıplar

Finansal Kayıp Sigortaları, sigortalının sorumluluğu içerisinde olan bir yerde tazmini gerektirecek zararları karşılayan sigorta türüdür.

  • Emniyet Suistimal

Emniyeti Suistimal Sigortası ile Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine teslim edilen nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili tüm iş kalemlerine bağlı tasarrufların ve yetkilerin kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmeleri sonucu poliçede yazılı limitlere kadar tazmin edilir.

  • Taşınan Para

Firmanın, bankalar veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetli evrakının, taşındığı aracın kazaya uğraması veya yanması veya üçüncü kişiler tarafından gasp edilmesi / çalınması nedeniyle oluşabilecek kayıp ve hasarını güvence altına alır.

  • Kâr Kaybı

Maddi hasar sonrasında işletme faaliyetinin durması ya da aksaması sonucunda, belirlenen tazminat süresi içinde sınırlı kalmak kaydıyla, ciroda oluşan azalma ve devam eden işletme masraflarından kaynaklanan brüt kar kaybını karşılamaktadır.

  • Ticari Alacak Sigortası

Büyük ölçekli firmaların olduğu kadar kobi lerin de ihtiyaç duyacağı özel niteliklere sahip sigortalardır. Dünya ülkeleri arasında sadece bu poliçeler konusunda uzmanlaşmış belli başlı birkaç firma tarafından temin edilir. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı ticari faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları sigortalanabilir cirosu üzerinden hesap edilerek belirlenen limit dâhilinde teminat altına alınır.

  • Kefalet Sigortası

Sigortalı, sigortacı ve lehtar olmak üzere üç taraflı bir ilişkiden oluşmaktadır. Sigorta şirketi sigortalının sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı lehtara kefalet senedi bedeline kadar garanti sağlamaktadır.