Oto Dışı Kaza Sigortaları

  • Cep Telefonu Sigortası

Beklenmedik ve ani bir olay sonucunda telefonun kazayla zarara uğraması, arızalanması veya hırsızlık sonucu çalınması gibi durumlara karşı cihazı güvence altına alan sigorta ürünüdür.

  • Siber Risk (Veri Koruma) Sigortası

Siber saldırılar sonucu kuruluşların ilgili kanunlara uygun olarak maruz kaldığı tazminat sorumluluğu ile söz konusu kuruluşun bu saldırılar sonucu kendisinin katlanmak zorunda olduğu çeşitli masraflara ve bu kuruluşların siber saldırı sonucu maruz kaldığı iş durması zararına teminat sağlayan özel bir sigorta ürünüdür.

  • Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası

Güneş Enerjisi paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıplarına karşı güvence altına alan sigorta ürünüdür.

  • Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası ile regülatör/baraj gövdesi, türbin/jeneratör seti, enerji tüneli, su iletim kanalı, yükleme havuzu, trafolar, iletim ve dağıtım hatları, yükleme havuzu, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesiste bulunan tüm kıymetler yangın, doğal afetler ve deprem gibi birçok riske karşı teminat altına alınabilmektedir.