Finansal Kayıplar

Dijital Güvenlik Sigortası

Dijital Güvenlik Sigortası ile hayatımızda sıkça kullandığımızı internet ortamında veya reelde güvenlikli hale getirerek herhangi bir olumsuz durumda oluşabilecek hasarları teminat altında alıyor.  İşte Dijital Güvenlik Sigortası ile sigortalılarımız bu işlemleri yaparken kendilerini güvende hissedecek! 


Dijital Güvenlik Sigortası;


ATM/Kredi kartlarına ait şifrelerin dijital platformlar üzerinden ele geçirilmesi suretiyle uğranacak maddi kayıpları, Kimlik hırsızlığı sebebiyle oluşabilecek gelir kaybını ve bu doğrultuda zorunlu olarak yapılacak hukuki masrafları, seyahat ve iletişim harcamalarını, Kaybolan veya çalınan kimlik belgelerinin yeniden çıkartılması masraflarını teminat altına almaktadır.

Ayrıca, günümüzde çok sık karşılaşılan sanal kimlik hırsızlığına karşı önleyici tedbirler alınmasını sağlayan birçok hizmeti sunmaktadır!

Ana Teminatlar


  • Şifrelerin Çalınması: Sigortalı tarafından internet Sigortacılığı üzerinden beyan edilen kartlara ait şifrelerin dijital platformlar üzerinden ele geçirilmesi suretiyle sigortalının uğrayacağı maddi kayıplar, poliçe dönemi içinde 2 olay ile sınırlı olmak kaydı ve yıllık azami 3.000 TL limit ile teminat kapsamına alınmaktadır. Teminat, T.C. sınırları içerisinde bulunan bankalara ait azami 3 adet kart için geçerlidir.

  • Kimlik Hırsızlığı:  Sigortalının kimlik olarak kullandığı yasal veya resmi belgelerin* çalınması halinde yaşayacağı mağduriyet sonucu oluşacak finansal zararlar aşağıda yazılı şartlarla teminat altına alınmaktadır.

Hukuki Giderler Sigortalının yaşadığı mağduriyet sebebi ile uğradığı finansal zararlara ilişkin olarak gerek sigortalıya açılabilecek her türlü hukuki dava, gerekse sigortalı tarafından açılan davalar sonucu yapılabilecek hukuki masraflar azami 15.000 TL limite kadar poliçe kapsamı içindedir.

Gelir Kaybı Teminat kapsamına giren bir olay sonucunda sigortalının bürokratik işlemleri yerine getirmek adına çalıştığı kurumdan alacağı ücretsiz izin yada serbest çalışan sigortalının ticari faaliyetine ara vermek zorunda olacağı süreye ait ücret kaybı sebebi ile oluşabilecek gelir kayıpları 4.500 TL limite kadar poliçe kapsamı dahilindedir.

Diğer Masraflar Teminat kapsamına giren bir olay sonucunda sigortalının hukuki süreçte yapacağı her türlü seyahat, ulaşım, konaklama vb. makul giderler 500 TL limite kadar teminat altındadır.

  • Kimlik Belgelerinin Yeniden Çıkarılması: Sigortalının kimlik olarak kullandığı yasal/resmi belgelerin çalınması veya kaybolması halinde, ilgili belgelerin yeniden çıkarılma masrafları olay başına 150 TL ve yıllık azami 300 TL limit ile teminat kapsamına alınmaktadır.

  • İnternet Tarama: İnternet Tarama hizmeti ile; sigortalının izlenmesi için kaydedeceği kişisel verilerin mevcut 10 yıllık veri tabanı içerisinde bulunan bilgiler ile karşılaştırılarak geçmişe yönelik kontrolü sağlanmaktadır. Bu taramanın sonucunda girilen kişisel bilgilerin kötü amaçlı kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmiş olduğu tespit edilirse, e-posta yoluyla sigortalıya bildirimde bulunulmaktadır. Günlük olarak güncellenmekte olan veri tabanına istinaden kaydedilen bilgiler poliçe süresi boyunca poliçe süresi boyunca izlenmeye devam edilecek ve gerekli durumlarda uyarı raporlamaları yapılacaktır.


  • Antivirüs Web Koruma: BitdefenderTotal Security Antivirüs Web Koruma paketi ile "Windows, MacOS, iOS ve Android"işletim sistemleri (maksimum 5 adet cihaz) için koruma hizmeti sunulmaktadır. Bitdefender Total Security Antivirüs Web Koruma programı; Gerçek Zamanlı Virüs Koruma, Güvenli Tarama, Gizlilik Koruması, Çevrimiçi Bankacılık Koruması, Wi-Fi Güvenlik Danışmanı, Gelen Mail Taraması + AntiSpam, Gamer Mode, Password Manager, Phising ve Dolandırıcılık Koruması, Webcam Koruma gibi hizmetler ile birlikte ayrıca, Ebeveyn Danışmanı hizmeti ile çocukların uygun olmayan sitelere girişini kontrol altına alma imkanı sağlamaktadır.

Dijital Güvenlik Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın