Finansal Kayıplar

Emniyet Suistimal

Emniyet Suistimal Sigortası ile iş yerinizde meydana gelecek suistimallere karşı önlem almanızda yardımcı olur. Çalışanlarınızın görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle iş yerinizin uğrayacağı zararları teminat altına alır, mali zararlara yol açan kötü sonuçları yaşamayın!

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere teminat altına alınmaktadır.

Emniyeti Suistimal Sigortasını kimler yaptırmalı ? 

Çalışanları olan tüm işyeri sahipleri Emniyeti Suistimal Sigortası’ndan faydalanabilir.Emniyet Suistimal

İçin En Uygun Teklifi Alın