Finansal Kayıplar

Kâr Kaybı

Tüm işletmelerin başına ister istemez olumsuz olaylar gelebilir, bu gibi durumlarda masraflarınızı karşılayacak ve sizi koruyacak bir sigorta var, Kar Kaybı Sigortası.

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

İsteğe bağlı olarak poliçelerinize ek teminat  ekleyebilirsiniz.

Ana Teminatlar


  • Ciro düşmesi,
  • Kira,
  • Personel giderleri vb.
  • Masraf artışı vb.
Kâr Kaybı

İçin En Uygun Teklifi Alın