Nakliyat Sigortası

Emtea Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası ile herhangi bir yükünüzün nakil vasıtalarıyla (deniz yolu, hava yolu, kara yolu ve demir yolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alır.

Nakliyat Emtea Sigortası 3 bölüme ayrılarak ek teminatlarla poliçenizi oluşturabilirsiniz. Tam Ziya Teminat, Geniş Teminat, Dar Teminat


  • Yakın nedeni gecikme, hatta bu gecikme sigortalı bir rizikodan ileri gelmiş olsa bile, olan zıya, hasar veya masraflar.
  • Sigorta konusunun mahiyetinden ileri gelen hasarlar (Aybi zati.) (Fire, çürüme, bozulma, kurtlanma, böceklenme, atmosferik pas vb.)
  • Sigortalı şeyin normal akması, olağan hacim veya ağırlık kaybı ya da olağan aşınma ve  yıpranması.
  • Malin kendi bünyesinde bulunan hasarlar (Gizli kusur.)
  • Emteanın yetersiz veya uygun olmayan ambalaj veya istiflenmesinden kaynaklanan zıya, hasar ve masraflar. (Konteyner seçimindeki yanlışlıklar da ambalaj yetersizliği olarak kabul edilmektedir. )
  • Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetine atfedilebilecek hasar ve masraflar. (Ağır ihmal - Ağır kusur )
  • Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf
  • Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraflar.
  • Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri rizikoları

Emtea Nakliyat Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın