Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de çalışması veya oturması için gerekli olan hizmetinin adına Yabancı Sağlık Sigortası denilmektedir. Türk vatandaşlığında olmadığı için SGK yararlanamaz ve devlet yabancı vatandaşlara bu kolaylığı sağlayarak  Yabancı Sağlık Sigortası yaptırarak Türk vatandaşı gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

Yabancı Sağlık Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın