Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI

 • Ameliyat
 • Oda- Yemek
 • Refakatçi
 • Tıbbı Tedavi İçin Yatış
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Küçük Cerrahi Müdahaleler
 • Yoğun Bakım
 • Suni Uzuv
 • Koroner Anjiyografi, Kemoterapi, Radyoterapi ve diyaliz
 • Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi
 • Evde Bakım
 • Yurt Dışı Tedavi
 • Tıbbi Danışmanlık ve Kara Ambulans
 • Hava Ambulansı
 • Yatış Sonrası Fizik Tedavi
 • Rehabilitasyon


AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI

 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Laboratuar Hizmetleri
 • Hastane Sonrası Ayakta Tedavi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Yurt Dışı Tedavi
 • 40 Yaş Üstü Mamografive PSA ölçümü
 • Diyetisyen ve Pskiyatri
 • Gümüş Check-up (18 yaş üstü)


EK TEDAVİ TEMİNATLARI

 • Doğum, Rutin Kontroller
 • Diş Teminatı
 • Gözlük,Lens ve Görme Kusuru Operasyonları Teminatı


Özel Sağlık Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın