Hayat Sigortası

Otomatik Katılım Sistemi (BES)

Otomatik Katılım, 45 yaş altında, kamu ve özel sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır. Otomatik Katılım'ın 1 Ocak 2017 itibariyle yapılması zorunlu olan bir birikim sistemidir.

Otomatik Katılım; ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Otomatik Katılım ülkemizde de hayata geçtiğinde, kişilere emeklilik döneminde ikinci bir gelir imkânı sunacak, tasarruf açığını azaltırken ekonomiye de uzun vadeli kaynak sağlayıp dalgalanmaların önlenmesine önemli katkılarda bulunacaktır.

- Her ay %25 devlet katkısı.

- Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan herkese 1000 TL ek devlet katkısı.

- 10 yıl ve 56 yaş şartını sağlayarak emeklilik hakkını kullanan ve toplu para almayarak en az 10 yıllık maaş alabileceği gelir sigortası alan çalışana, birikiminin %5'i kadar da ek devlet katkısı ödenecek.

Otomatik Katılım Sistemi (BES)

İçin En Uygun Teklifi Alın