Zorunlu Sigortalar

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta shanluğu ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, temizleme masrafları, toplanan arıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayısı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Ana Teminatlar


  • Temizleme masrafları
  • Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar
  • Özel mallarda meydana gelecek maddi hasar tazminatları
  • Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar
  • Vefat ve sakatlık tazminatları
  • Tedavi giderleri
  • Dava masrafları ve avukatlık giderlerini


İsteğe bağlı olarak ek ilave teminat alabilirsiniz.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın