Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İşiniz gereği gerçekleştirdiğiniz faaliyetler sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlarla karşılaşabilirsiniz. Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mali müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve avukatlık gibi mesleklere mensupsanız kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı yasal sorumluluklarınızı güvence altına alıyoruz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İçin En Uygun Teklifi Alın